Dodací podmínky

Po ČR je zboží je doručováno dopravní firmou GLS zpravidla druhý den od odeslání zásilky. O tom, že zboží bylo odesláno budete informováni e-mailem, GLS Vás pak o převzetí zásilky bude informovat pomocí sms. Uveďte prosím adresu na které budete k zastižení mezi 8 – 18 hodinou! Pokud má být v zásilce živá rostlina, neodesílám zásilku v pátek, aby rostlina přes víkend v krabici zbytečně netrpěla.

Převzetí zásilky

Pokud v okamžiku převzetí zboží zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, zkontrolujte, prosím, stav zboží. V případě jeho poškození trvejte na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti dopravce. V žádném případě nepodepisujte předávací protokol, aniž byste překontroloval/a, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Máte právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.

Způsoby plateb

Převodem na účet – platba předem  (v ČR zdarma/na Slovensku dle sazeb pro zahraniční převody)

Fio banka 2101117119/2010, IBAN: CZ6320100000002101117119, adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Na dobírku poštovnímu doručovateli GLS/Zásilkovna (+ 30Kč)

V hotovosti při převzetí zboží – osobní převzetí v obchodě Zahrada na niti (Školská 7, 110 00 Praha 1), zboží Vám budeme rezervovat 3 pracovní dny od potvrzení objednávky, pokud se nedomluvíme jinak.

Záruční podmínky a reklamace rostlin

Záruka na úspěšnost pěstování rostlin není poskytována. Dojde-li ale k úhynu rostlin do 2 dnů od doručení z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok na náhradu rostliny nebo finanční vyrovnání. Pokud dojde k záměně druhu, má zákazník nárok na výměnu rostliny.

Rostliny prodávám v kvalitě, která při poskytnutí podmínek, které jsou popsány v přiloženém návodu, vede k bezproblémovému pěstování. Pokud se ovšem ukáže, že rostlina nebyla v pořádku a uhynula ve velmi krátké době (do 2 dnů) po nákupu, pak lze rostlinu vyměnit. Většinou mám rostliny nějakou dobu před prodejem ve své péči, čímž se pravděpodobnost “vadných kusů” zmenšuje na minimum.

Množství okolností, které mohou vést k nezdaru a potažmo k úhynu rostliny, je tolik že není možné za tyto poskytovat záruku. Je na zvážení kupujícího, zda je schopen rostlinám poskytnout náležité podmínky pro bezproblémové pěstování. Snažím se za pomoci konzultace se zákazníkem určit vhodnou rostlinu do konkrétních podmínek, aby výběr rostliny odpovídal nabízeným podmínkám a riziko neúspěchu tak bylo minimální. K rostlině přikládám návod na zalévání a nároky na pěstování konkrétní rostliny, vždy s názvem druhu rostliny. Doporučuji se i dále informovat na podrobnější nároky na pěstování konkrétního druhu rostlin na internetu či v odborné literatuře.

V případě jakýchkoliv problémů při pěstování rostlin ráda poskytnu bezplatnou konzultaci či radu, ať už telefonicky nebo e-mailem, která by měla minimalizovat fatální následky pro rostlinu.

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

1/Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zahradananiti.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel e-shopu:
MgA. Tomáš Hrubý

71547835 se sídlem Koněvova 1484/84, 130 00 Praha 3

Dodavatel není plátcem DPH.

2/ Objednávka zboží 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Zahrada na niti jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v pokladně před potvrzením objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné v momentě  uskutečnění objednávky. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet, platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce nebo osobní převzetí na adrese obchodu (Školská 7, Praha 1). Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, v případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru. Při platbě převodem na účet prodávající rezervuje zboží 5 dní od objednání, pokud platba do této doby neproběhne, objednávka se stornuje. Při objednávce s osobním převzetím prodávající zboží rezervuje tři pracovní dny, pokud si do této doby kupující zboží nevyzvedne, objednávka se stornuje.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu zboží se liší dle váhy zásilky, poštovné za balík do 3kg činí 110Kč, poštovné za balík nad 3kg činí 140Kč, poplatek za dobírku se přičítá v hodnotě 30Kč, osobní vyzvednutí je zdarma.

3/ Zaslání zboží 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době firmou GLS/Zásilkovna, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě budeme Vás o tom neprodleně informovat.
V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7 dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).
V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení “Obchodních podmínek” a “Kupní smlouvy”. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

4/ Odstoupení od smlouvy 

Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@zahradananiti.cz nebo písemně. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli:

– nesmí být použité
– nesmí být poškozené
– musí být schopné dalšího prodeje
– zboží musí být v originálním obalu
– musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atp.)
– s originálem nebo kopií dokladu o koupi zboží
– s číslem účtu pro vrácení peněz a písemným vysvětlením, proč je zboží vraceno

Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.
Zboží zašlete prosím jako obyčejný balík, zásilky na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme zásilku pojistit. Peníze vám budou do 30ti dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole připsány na účet. Vráceny budou pouze peníze za zboží, ne za poštovné. V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší, a poštovné.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

5/ Záruční podmínky a reklamace zboží 

Záruční lhůta na veškeré zboží nerostlinného původu je 24 měsíců a vztahuje se na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží kupující zašle běžným obchodním balíkem. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží, popis závady a kontakt na zákazníka.
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6/ Záruční podmínky a reklamace rostlin

Záruka na úspěšnost pěstování rostlin není poskytována. Dojde-li ale k úhynu rostlin do 2 dnů od doručení z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok na náhradu rostliny nebo finanční vyrovnání. Pokud dojde k záměně druhu, má zákazník nárok na výměnu rostliny.

Rostliny jsou dodávány v kvalitě, která při poskytnutí podmínek, které jsou popsány v přiloženém návodu, vede k bezproblémovému pěstování. Pokud se ovšem ukáže, že rostlina nebyla v pořádku a uhynula ve velmi krátké době (do 2 dnů) po nákupu, pak lze rostlinu vyměnit.

7/ Ochrana osobních dat 

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.

Respektujeme Vaše soukromí. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8/ Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající  si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.