V košíku zatím nic není.

Lenka Hrubá – Zahrada na niti

IČO: 74490982

Školská 7

110 00 Praha 1

Odesláno doporučeně

 

Odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Dobrý den,

dne [datum nákupu] jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.zahradananiti.cz/shop  zakoupil/a následující zboží: [identifikace zboží].

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet [číslo účtu] vedený u [název banky]

S pozdravem,

[podpis]

 

V [místo], dne [datum]